Remetelak

Imakönyv

Published by Libertia Peregrinans under on 14:09
Nem elég, ha csak elolvassuk, milyen szépen írtak a szentek. Ugyanazon az úton el kell indulni, hűséggel és imával.


***
Emlékezzél meg, ó legkegyesebb Szűzanya, Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit gyámolítás nélkül magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és pártfogásért Hozzád folyamodott. Hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek Szűze, Istennek Anyja, Mária. Hozzád fordulok és színed előtt sóhajtva állok én szegény bűnös. Ne vesd meg könyörgésemet, ó Anyja az örök Igének, hanem hallgass rám kegyelmesen és hallgass meg engem.

***

Szent Gertrúd imája

    Lelkem édes vendége, drágalátos Jézusom, szent tested vétele
    törölje el minden bűnömet, pótolja mindazt, amit hanyagul tettem, adja
    vissza elpazarolt életemet. Legyen örök üdvösségem, testem-lelkem
    megújulása, szeretetem lángralobbanása, az erény kivirágzása és
    életemnek tebenned örök beboltozása.
         Adja meg e szentáldozás lelkem szabadságát, testem egészségét,
    erkölcseim jóságát. Legyen türelmem pajzsa, alázatosságom győzelmi
    jele, bizalmam támasztéka, bánatom vigasztalása, állhatatosságom
    segítsége. Legyen hitem fegyvere, reményem szilárdsága, szeretetem
    teljessége. Általa teljesítsem törvényeidet, újítsam meg lelkemet;
    általa legyek szent az igazságban és benne egészen jámbor.
         Fakasszon bennem - e szentáldozás - erényeket és ölje ki
    vétkeimet, növelje bennem a jót, és legyen szeretetemnek örök
    szövetsége. Míg test szerint tart vándorlásom, lelkem vágya mindig ott
    lakozzék, ahol te vagy az én boldogságom.