Remetelak

Published by Libertia Peregrinans under , , on 22:50


Felele Jézus, és mondá neki: Mindaz, ki e vízből iszik, ismét szomjúhozik; a ki pedig iszik ama vízből, melyet én adok neki, nem fog szomjúhozni mindörökké,
hanem a víz, melyet én adok neki, őbenne szökőkút vize lesz az örök életre.  
Mondá neki az asszony: Uram! add nekem azt a vizet, hogy ne szomjúhozzam, s ne jőjek ide meríteni. 

Jn. 4, 13-15
Káldi Biblia

Jézus és a szamáriai asszony
Róma katakombái